IBM Filenet sistemi üzerinde dokümanları sayılarını bulmak için klasörler içindeki dokümanların sayısını bulmayı sağlayan c#

IBM FileNet üzerinde doküman sayısını bulmak için FileNet API’lerini kullanabiliriz. FileNet üzerindeki belgeleri yönetmek için IBM tarafından sağlanan bir dizi API bulunmaktadır. Bu API’ler, FileNet üzerindeki nesnelerle etkileşim kurmamıza olanak tanır.

Öncelikle, IBM FileNet API’lerini projenize eklemeniz gerekecek. Bu API’leri eklemek için genellikle IBM FileNet’in .NET API’sini kullanırsınız. Bu API’ler, FileNet üzerindeki nesnelerle etkileşim kurmak için kullanılır.

Aşağıda, belirli bir klasör içindeki belge sayısını bulmak için bir C# kod örneği bulunmaktadır:

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using IBM.WS.Service;
using IBM.WS.Service.Query;

namespace FileNetDocumentCount
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string filenetUrl = "http://your_filenet_server_url";
      string username = "your_username";
      string password = "your_password";
      string folderPath = "/Folder/Subfolder"; // Klasör yolunu buraya girin

      try
      {
        // FileNet bağlantısını oluştur
        CEConnection conn = CEConnection.GetConnection(filenetUrl, username, password);

        // Klasör nesnesini al
        CEFolder folder = conn.GetFolder(folderPath);

        // Klasör içindeki tüm belgeleri al
        CEQueryResults results = folder.GetContents();

        // Belgelerin sayısını al
        int documentCount = results.Rows.Count;

        Console.WriteLine("Klasördeki belge sayısı: " + documentCount);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Hata oluştu: " + ex.Message);
      }
    }
  }
}

Bu kod, belirli bir FileNet klasörü içindeki belge sayısını almak için kullanılır. Kodu projenize ekleyerek, filenetUrl, username, password ve folderPath değişkenlerini kendi FileNet bağlantı bilgilerinizle ve istenen klasör yolunuza göre değiştirin.

Bu kod, IBM FileNet ile etkileşim kurmak için IBM FileNet’in .NET API’sini kullanmaktadır. Bu API’lerin projenize nasıl ekleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi için IBM FileNet belgelerine başvurabilirsiniz.

Yazıyı beğendiyseniz paylaşabilirsiniz. Okuduğunuz için teşekkür ederim.