C# Dosya Taşıma İşlemi?

C Sharp’ta System.IO sınıfını, openFileDialog, folderBrowserDialog ve form nesnelerini kullanarak istediğimiz dosyayı, istediğimiz klasöre taşıyan programın yapılması:


İlk System.IO Referansınız ekleyelim. Daha sonrada formun dizaynı yapılmalıdır.

1 using System.IO;

Daha sonra Form load kısmında textBoxlarımızı pasif yapalım.

1 textBox1.Enabled = false;
2 textBox2.Enabled = false;

Daha sonra değişkenlerimizi oluşturalım.
1 string tasinacakDosya = "", tasinacakDosyaIsmi = "", 
             dosyaninTasinacagiKlasor = "";

Daha sonra button1′in click olayına kodlarımızı yazalım.

1 openFileDialog1.Title = "Taşınacak Dosyayı Seçiniz...";
2 openFileDialog1.FileName = "";
3   if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
4  {
5   tasinacakDosyaIsmi = C1.SafeFileName.ToString();
6   tasinacakDosya = openFileDialog1.FileName.ToString();
7   textBox1.Text = tasinacakDosya;
8  }
9   else
10  {
11   MessageBox.Show("Dosya Seçmediniz...", "Uyarı..!", 
           MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
12  }

   //Daha sonra button2'nin click olayına kodlarımızı yazalım.

13  if (folderBrowserDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
14 {
15  dosyaninTasinacagiKlasor = folderBrowserDialog1.SelectedPath.ToString();
16  textBox2.Text = dosyaninTasinacagiKlasor;
17  }
18   else
19  {
20    MessageBox.Show("Dosyanın Taşınacağı Klasörü Seçmediniz...", 
          "Uyarı..!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
21  }

Ve son olarak button3′ün click olayına kodlarımızı yazalım.
1 if (dosyaninTasinacagiKlasor != "" && tasinacakDosya != "")
2  {
3   if (File.Exists(dosyaninTasinacagiKlasor + "" + tasinacakDosyaIsmi))
4  {
5   MessageBox.Show("Belirtilen klasörde " + tasinacakDosyaIsmi + " 
       isimli dosya zaten mevcut...", "Uyarı..!", MessageBoxButtons.OK, 
                           MessageBoxIcon.Warning);
6 }
7  else
8  {
9   File.Move(tasinacakDosya, dosyaninTasinacagiKlasor + 
                          "" + tasinacakDosyaIsmi);
10    MessageBox.Show("Dosya Taşıma İşlemi Başarılı", "Dosya Taşındı...");
11  }
12   }
13    else if (dosyaninTasinacagiKlasor == "")
14  {
15    MessageBox.Show("Dosyanın Taşınacağı Klasörü Seçiniz...", 
          "Uyarı..!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
16  }
17    else if (tasinacakDosya == "")
18   {
19    MessageBox.Show("Dosya Seçiniz...", "Uyarı..!", 
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
20  }
 
Kaynak

Bir yanıt yazın