C#.Net DataGridView kontrolü Genel Özellikleri

C#.Net DataGridView kontrolü Genel Özellikleri

DataGridView kontrolü hücrelerden ve satırlardan oluşan tablo gösterimini sağlayan gelişmiş bir kontroldür. Veri tabanıyla bağlantı yapılarak tabloların gösterimi sağlanabilir veya program içerisinden statik veri girişi ile veri gösterimi sağlanabilir. DataGridView’in belirli özelliklerinden ve olaylarından bahsedelim.


Başlıca Özellikleri:

AllowUserToAddRows: Kullanıcının yeni kayıt ekleyip ekleyemeyeceğini belirler.

AllowUserToDeleteRows: Kullanıcının mevcut kayıtları silip silemeyeceğini belirler.

BackGroundColor: Tablonun arka plan rengini belirler.

CellBorderStyle: Tablo hücrelerinin stillerini değiştirir.

Columns: Tablo sütunlarıyla ilgili işlemler, değişiklikler, font ayarları buradan yapılabilir.

DataSource: Veritabanı bağlantısı yapmayı sağlayan özelliktir.

DefaultCellStyle: Hücrelerin yazı fontlarını, formatını, rengini..
değiştirir.

MultiSelect: Hücreleri çoklu seçimine izin verilip verilmesini ayarlar.

ReadOnly: Yalnızca okunabilir hale getirir.

Rows: Satırlarla ilgili işlem yapmayı sağlar.

SelectionMode: Sütun, Satır ve hücre seçim şeklini belirler.

Visible: DataGridView’ in görünüp görülmemesini ayarlar.

Başlıca Olayları (Events):

CellClick: Hücreye tıklandığında çalışır.

CellContentClick: Hücre başlığına tıklantığında çalışır.

CellBeginEdit: Hücrenin düzenleme moduna girildiğinde çalışır.

CellEndEdit: Hücrenin düzenleme modundan çıkıldığında çalışır.

CellEnter: Hücreye girildiğinde çalışır.

ColumnAdded: Sütun eklendiğinde çalışır.

RowAdded: Satır eklendiğinde çalışır.

DataError: bir veri hatası oluştuğunda çalışır.

UserAddedRow: Kullanıcı satır eklediğinde çalışır.

UserDeletedRow: Kullanıcı satır sildiğinde çalışır.

Sorted: Sıralama yapıldığında çalışır.

MouseClick, DoubleClick, Move, Enter, Up, Down gibi fare olayları vardır.

KeyPress, KeyDown, KeyUp gibi klavye olayları vardır.

Örnek Program Kodları:

    //DataGridView in boyutu ayarlanıyor

    dataGridView1.Size = new Size(400, 300);

    //Sütunlar Ekleniyor

    dataGridView1.Columns.Add("id", "id");

    dataGridView1.Columns.Add("adiSoyadi", "Adı Soyadı");

    dataGridView1.Columns.Add("sevdigiRenk", "Sevdiği Renk");

    //id sütunu görünmez yapılıyor

    dataGridView1.Columns["id"].Visible = false;

    //adiSoyadi ve renk sütunlarının otomatik boyutlandırması yapılıyor

    dataGridView1.Columns["adiSoyadi"].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.Fill;

    dataGridView1.Columns["sevdigiRenk"].AutoSizeMode = DataGridViewAutoSizeColumnMode.AllCells;

    //Yeni Satırlar Ekleniyor.

    dataGridView1.Rows.Add("1","Yunus Kayğun","Yeşil");

    dataGridView1.Rows.Add("2", "Şevket Yılmaz", "Mavi");

    dataGridView1.Rows.Add("3", "Sadık Dereköy", "Turuncu");

    dataGridView1.Rows.Add("4", "Hüseyin Tunç", "Sarı");

    dataGridView1.Rows.Add("5", "Nazife Akcan", "Pembe");

    dataGridView1.Rows.Add("6", "Emirhan Arslan", "Siyah");

    //Hücre Sildirme(4. satırı silen kod)

    dataGridView1.Rows.RemoveAt(3);

    //Tüm satırları silen kod

    dataGridView1.Rows.Clear();

Kaynak Sitesi

Bir yanıt yazın