C# Windows Form X butonuna basınca yapılacak eylemler. Form Closed Event

Windows Form uygulamasında X kapat alanına tıklandığında yapılacak en basit eylem aşağıdaki gibidir.

Event alanında FormClosed çift tıklanarak bu alana aşağıdaki kod yazılır.

X ile çıkış yapıldığında “Kapatma Uyarısı” belirecektir. Yes yapılırsa çıkış No yapılırsa program çalışmaya devam edecektir.


protected virtual void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
{

DialogResult Cikis;
Cikis = MessageBox.Show(“Program Kapatılacak Emin siniz?”, “Kapatma Uyarısı!”, MessageBoxButtons.YesNo);
if (Cikis == DialogResult.Yes)
{
Application.Exit();
}
if (Cikis == DialogResult.No)
{
Application.Run();
}

}

Bir yanıt yazın