DataSet Kullanımı

Console üzerinden C# ile basit Dataset kullanımı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Data;

namespace Dataset
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      DataSet ds = new DataSet("MyDataSet");

      DataTable dt1 = new DataTable("Table1");
      DataTable dt2 = new DataTable("Table2");

      ds.Tables.Add(dt1);
      ds.Tables.Add(dt2);

      DataColumn dc1 = new DataColumn();
      dc1.ColumnName = "Id";
      dc1.DataType = typeof(int);
      dc1.AllowDBNull = false;

      DataColumn dc2 = new DataColumn();
      dc2.ColumnName = "FirstName";
      dc2.DataType = typeof(string);
      dc2.AllowDBNull = false;

      DataColumn dc3 = new DataColumn();
      dc3.ColumnName = "LastName";
      dc3.DataType = typeof(string);
      dc3.AllowDBNull = false;

      DataColumn dc4 = new DataColumn();
      dc4.ColumnName = "Occupation";
      dc4.DataType = typeof(string);
      dc4.AllowDBNull = false;

      DataColumn dc5 = new DataColumn();
      dc5.ColumnName = "ReportEndDate";
      dc5.DataType = typeof(DateTime);
      dc5.AllowDBNull = true;

      dt1.Columns.Add(dc1);
      dt1.Columns.Add(dc2);
      dt1.Columns.Add(dc3);
      dt1.Columns.Add(dc4);
      dt1.Columns.Add(dc5);

      DataRow dr = dt1.NewRow();

      dr["Id"] = 1;
      dr["FirstName"] = "Mert";
      dr["LastName"] = "Bayramoglu";
      dr["Occupation"] = "Yazılımcı";
      dr["ReportEndDate"] = DateTime.Today;

      dt1.Rows.Add(dr);

      DataRow dr2 = dt1.NewRow();
      dr2["Id"] = 2;
      dr2["FirstName"] = "Ali";
      dr2["LastName"] = "Veli";
      dr2["Occupation"] = "Gazozcu";
      dr2["ReportEndDate"] = DBNull.Value;

      dt1.Rows.Add(dr2);

      Console.WriteLine("DataTable'da Satır Sayısı:{0}", dt1.Rows.Count);

      foreach (DataRow row in dt1.Rows)
      {
        foreach (DataColumn col in dt1.Columns)
        {
          Console.Write("\t{0}", row[col]);
        }
        Console.WriteLine();
      }
      
      
      Console.ReadKey();

    }
  }
}

Bir yanıt yazın