Regex ile Email kontrolü

Regex kullanarak geçerli e-posta adresi kontrolü yapma işlemi:

Örnek konsol uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
// referans kütüphanesi olarak System.Text.RegularExpressions; ekliyoruz.
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleUygulamalar
{
  class Program
  {
    
    static void Main(string[] args)
    {

      Console.WriteLine("Email Adresi: ");
      string email = Console.ReadLine();
      Regex reg = new Regex(@"^([\w\.\-]+)@([\w\-]+)((\.(\w){2,3})+)$"); // Regex email kontrolü için bu format kullanılıyor.
      Match mtch = reg.Match(email); //regex kontrol eden sınıf

      if (mtch.Success) //regex match edildiğini kontrol eden koşul.
      {
        Console.Write(email + "E-mail adresi regex format uyumlu.");
      }
      else
      {
        Console.Write(email + "Geçersiz Regex format kullandınız.");
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Bir yanıt yazın