MSSQL Collation Değiştirme

Mssql Collate turkish_ci_as

Latin olarak seçtiğiniz Mssql Collate değerini TURKIS_CI_AS olarak değiştirmek için aşağıdaki kodları New Query penceresine yazabilirsiniz.

ALTER DATABASE databaseadi SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
ALTER DATABASE databaseadi COLLATE TURKISH_CI_AS
ALTER DATABASE databaseadi SET MULTI_USER

Eğer db üzerinde tablolarınız var ise tablolardaki alanların collation degerini de değiştirmek gerekiyor. Tablonuzu design modunda açarak alan özelliklerinde collation değerini “restore default” yapın. Bunu her alan için yapmalısınız.

Bir yanıt yazın