Php ile web klasör içindeki dokümanları listemele

Php ile web sitenizde dışarıya açmak istediğinz dokümanları aşağıdaki kod ile index of kapalı olacak şekilde paylaşabilirsiniz.

Php 7.4 üstünde 500 hatası verir.

$return = klasorListe2( “.” ); Buradan listelemek istediğiniz dizini yazabilirsiniz. nokta kalırsa herşeyi getirir.

<?php
set_time_limit(0);
function klasorListe( $path = '.', $lastFile = false ){
  $ignore = array('.', '..', 'Thumbs.db' ); // Windows işletim sistemindeki bakılmaması gereken yollar
   
  $dh = @opendir( $path ); // Yolu alıyoruz
   
  $tmpArray = array(); // Klasör ve dosyaları atayacak dizi
  $tmpFile = 0; // Son değiştirilen dosyayı kontrol etmek amaçlı
   
  while( false !== ( $file = readdir( $dh ) ) ){ // İçeriğine bakıyoruz
    if( in_array( $file, $ignore ) ){ // Bakmasını istemediğimiz kısımlar ise es geç diyoruz.
      continue;
    }
    //$spaces = str_repeat( '&nbsp;', ( $level * 4 ) ); 
    if( is_dir( "$path/$file" ) ){ // Klasör ise            
      $tmpArray2 = klasorListe( "$path/$file", $lastFile ); // Tekrar içeriğine bakmak için fonksiyonumuza tekrar yolluyoruz
       
      $tmpArray[] = array( // Aşağıda atanan dosyalar ALT olarak diziye ekleniyor
        'AD' => $file,
        'ALT' => $tmpArray2
      );
       
    } else { // Dosyalar diziye atanıyor      
       
      if ( $lastFile ){
        $tmpStr = filemtime( "$path/$file");
         
        if ( $tmpStr > $tmpFile ){
          $tmpFile = $tmpStr;
           
          $tmpArray = array('AD' => $file);      
        }        
      } else {
        $tmpArray[] = array(
          'AD' => $file
        );     
      }            
    }    
  } 
   
  closedir( $dh );  
  return $tmpArray;
}
 
function klasorListe2( $path, $lastFile = false ){
   
   
  $ignore = array('.', '..', 'Thumbs.db' ); // Windows işletim sistemindeki bakılmaması gereken yollar
   
  $dh = @scandir( $path ); // Yolu ve içeriği alıyoruz  
   
  $tmpArray = array(); // Klasör ve dosyaları atayacak dizi
  $tmpFile = 0; // Son değiştirilen dosyayı kontrol etmek amaçlı 
  foreach( $dh as $key => $file ){ // İçeriğine bakıyoruz
    if( in_array( $file, $ignore ) ){ // Bakmasını istemediğimiz kısımlar ise es geç diyoruz.
      continue;
    }
     
    if( is_dir( "$path\\$file" ) ){ // Klasör ise                  
      $tmpArray2 = klasorListe2( "$path\\$file", $lastFile, $lastDirect ); // Tekrar içeriğine bakmak için fonksiyonumuza tekrar yolluyoruz
       
      $tmpArray[] = array( // Aşağıda atanan dosyalar ALT olarak diziye ekleniyor
        'AD' => $file,
        'TIP' => 'Klasor',
        'YOL' => "$path\\$file",
        'ALT' => $tmpArray2
      );
       
    } else { // Dosyalar diziye atanıyor                
      if ( $lastFile ){        
        return $tmpArray[] = array(
          'AD' => $dh[ count($dh) -1 ],
          'TIP' => 'Dosya',
          'YOL' => "$path\\$file"
        );
      } else {
        $tmpArray[] = array(
          'AD' => $file,
          'TIP' => 'Dosya',
          'YOL' => "$path\\$file"
        );     
      }
    }    
   
  }  
  return $tmpArray;
}
 
#$return = klasorListe( ".",true ); 
$return = klasorListe2( "." ); 
 
function klasorListeGoster( $array, $seviye=0 ){  
  if ( is_array($array) ){
    foreach( $array as $key => $value ){   
      echo '<tr class="' . ( $value['TIP'] == 'Klasor' ? 'dir' : 'file' ) . '">
        <td> ' . str_repeat('&nbsp;&nbsp;',$seviye) . ' <a target="_blank" href="'.$value['YOL'].'">'. $value['AD'] .'</a> </td>        
      </tr>';
      if ( isset( $value['ALT'] ) ){
        klasorListeGoster( $value['ALT'], ($seviye+1) );  
      }      
    }
  } else {
    return false;
  }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>PHP ile Klasör Listeleme</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<div id="container">
  <h1>PHP ile Klasör Listeleme</h1>  
  <table class="sortable">
    <thead>
    <tr>     
      <th>Dosya Adı</th>     
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <?php klasorListeGoster( $return ); ?>    
    </tbody>
  </table>
</div>
</body>
</html>

Bu makale size yardımcı olduysa lütfen başkalarınında faydalanması için paylaşmayı unutmayınız.
Bu makaleyi okuduğunuz için teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın