Http Durum Kodları – Http Status Codes

Web sitelerinde gezerken çıkan hatalar olabilir bu hataların ayrı ayrı anlamları vardır.

HTTP için durum kodları aşağıdaki gibidir :

 • 1xx : Bilgi Amaçlı
  • 100 Continue : İstek başarılı alındığı ve devam edilebileceği belirtilir
  • 101 Switching Protocols : Sunucu, istemciden aldığı protokol değiştirme isteğine uyacağını belirtmektedir
 • 2xx : Başarılı 
  • 200 OK : İstek başarılı alınmış ve cevap başarılı verilmiştir
  • 201 Created : İstek başarılı olmuş ve sunucuda yeni bir kaynak yaratılmıştır
  • 202 Accepted : Sunucu isteği kabul etti ancak henüz işlemedi
  • 203 Non-Authoritative Information : Sunucu isteği başarılı işledi, ancak başka kaynakta olabilecek bilgi döndürmektedir
  • 204 No Content : İstek başarılı alınmış ancak geri içerik döndürülmemektedir
  • 205 Reset Content : İstek başarılı alınmış ancak geri içerik döndürülmemektedir. Ancak içerik temizlenecektir (örneğin bir web formunda doldurulan bilgiler)
  • 206 Partial Content : GET için kısmi içerik (içeriğin bir belirli bir parçası) başarılıyla döndürülmüştür
 • 3xx : Yönlendirme
  • 300 Multiple Choices : Sunucuda isteğe göre birden fazla seçenek olduğunu bildirir. Sunucu seçeneği kendisi seçebilir veya seçenek listesini görüntüleyebilir
  • 301 Moved Permanently : Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı olarak başka bir yere taşındığını bildirir ve o yere yönlendirme sağlar
  • 302 Found (HTTP 1.0) – Moved Temporarily (HTTP 1.1) : Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı değil geçici olarak başka bir kaynağa yönlendirir. Kaynağın ana adresi değişmemiştir
  • 303 See Other : Farklı bir kayanağa GET yapılması gerektiğini belirtir
  • 304 Not Modified : İstenilen kaynakta daha önce yapılan istekten beri herhangi bir değişikliğin olmadı belirtilir ve içerik gönderilmez
  • 305 Use Proxy : Sunucu tarafından döndürülen proxy’in kullanılması gerektiği belirtilir
  • 306 Switch Proxy : Bu durum kodu artık kullanılmıyor
  • 307 Temporary Redirect : Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı değil geçici olarak başka bir kaynağa yönlendirir.
 • 4xx: Client Hatası
  • 400 Bad Request : İstek hatalı (isteğin yapısı hatalı) olduğu belirtilir
  • 401 Unauthorized : İstek için kimlik doğrulaması gerekiyor
  • 402 Payment Required : Ödeme gerekiyor. (gelecekte kullanılması için ayrılmıştır)
  • 403 Forbidden : Kaynağın yasaklandığını belirtir
  • 404 Not Found : İstek yapılan kaynağın (veya sayfanın) bulunamadığını belirtir
  • 405 Method Not Allowed : Sunucu , HTTP Method’u kabul etmiyor
  • 406 Not Acceptable : İstemcinin Accept header’ında verilen özellik karşılanamıyor
  • 407 Proxy Authentication Required : Proxy üzerinden yetkilendirme gerekir
  • 408 Request Timeout : İstek zaman aşımına uğradı (belirli bir sürede istek tamamlanamadı)
  • 409 Conflict : İstek içinde çelişki var
  • 410 Gone : Kaynak artık yok
  • 411 Length Required : İstekte “Content-Length” (içeriğin boyutu) belirtilmemiş
  • 412 Precondition Failed : Sunucu istekte belirtilen bazı önkoşulları karşılamıyor
  • 413 Request Entity Too Large : İsteğin boyutu çok büyük olduğu için işlenemedi
  • 414 Request-URI Too Long : URI (URL) fazla büyük
  • 415 Unsupported Media Type : İstenilen kaynak istenilen medya tipinin desteklemeiyor
  • 416 Requested Range Not Satisfiable : İstek yapılan parça (bir dosyanın bir parçası vb..) sunucu tarafından verilebiliyor veya uygun değil
  • 417 Expectation Failed : Sunucu “Expect” ile istenileni desteklemiyor veya yerine getiremiyor
 • 5xx: Sunucu Hatası
  • 500 Internal Server Error :  Sunucuda bir hata oluştu ve istek karşılanamadı
  • 501 Not Implemented : Sunucu istenilen isteği yerine getirecek şekilde yapılandırılmamıştır
  • 502 Bad Gateway : Gateway veya Proxy sunucusu, kaynağın bulunduğu sunucudan (upstream sunucusu) cevap alamıyor
  • 503 Service Unavailable : Sunucu şu anda hizmet vermiyor (kapalı veya erişilemiyor)
  • 504 Gateway Timeout : Gateway veya Proxy sunucusu, kaynağın bulunduğu sunucudan (upstream sunucusu) belirli bir zaman içinde cevap alamadı
  • 505 HTTP Version Not Supported : HTTP Protokol versiyonu desteklenmiyor

http status codes

Bir yanıt yazın