Repeater Bootstrap Carousel Active sorunu için

Bootstrap Carousel

Repeater ile galeri göstermek istediğimizde normal yönetim uygularken Bootstrap Carousel de active sınıfı sorun yaratıyordu.

Active sınıfı olan yere ItemIndex koşullu değer ataması yaparak gösterim sorununu çözebilirsiniz.

Aşağıdaki kodu DataItem öncesi uygularsanız galeri çalışacaktır.

<div class="carousel-item <%# (Container.ItemIndex == 0 ? "active" : "") %>">

Bootstrap Carousel html kodu:

 <div id="Slider" class="carousel slide" data-ride="carousel">
    <div class="carousel-inner">
      <asp:Repeater ID="rptSlider" runat="server">
        <ItemTemplate>
          <div class="carousel-item <%# (Container.ItemIndex == 0 ? "active" : "") %>">
            <img class="d-block w-100" src="/Yuklemeler/SliderFoto/<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Link") %>" alt="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Baslik") %>">
          </div>
        </ItemTemplate>
      </asp:Repeater>
    </div>
    <a class="carousel-control-prev" href="#slidermove" role="button" data-slide="prev">
      <span class="carousel-control-prev-iconn" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Previous</span>
    </a>
    <a class="carousel-control-next" href="#slidermove" role="button" data-slide="next">
      <span class="carousel-control-next-iconn" aria-hidden="true"></span>
      <span class="sr-only">Next</span>
    </a>
  </div>

Bir yanıt yazın