Yazılım dillerinde notasyon (Software Notation)

Yazılımcılar yeni bir değişken tanımlarken daha okunabilir veya değişkenin türünü tanımlamak için kullandıkları yazım tipine notasyon denir.

Ve bu notasyonların çeşitleri vardır.

En çok kullanılan notasyon çeşidi Camel Case yazım şekli ile Camel Notation yani Deve notasyonudur.

Deve Notasyonu – Camel Notation

Değişken adları ilk kelimesi küçük harf ile başlar. Ayrıca eğer değişkeniniz iki veya daha fazla kelimeden oluşuyorsa diğer tüm kelimelerin ilk harfleri büyük harf ile başlamalıdır.

Örnek:
string adiSoyadi;
int okulNumarasi;

Pascal Notasyonu – Pascal Notation

Pascal Notasyon Deve notasyondan farklı olarak tüm kelimelerin ilk harfleri büyük başlar.

Örnek:
string AdSoyad;
int OkulNumarasi;

Macar Notasyonu – Hungarian Notation

Değişken tanımı önünde Datatype hakkinda bilgi vererek küçük harflerle yazilir.
Mesela string ise s ile başlar. int ise i ile başlar aşağıdaki örnekte görebilirsiniz.

Örnek:
string sadsoyad;
int iokulnumarasi;

Altçizgili Notasyonu |Underscore Notation

Bu değişken yazımında tüm harfler küçük yazılır. Eğer birden fazla kelime varsa kelimeler arasında “_” alt tire kullanılır.

Örnek:
string ad_soyad;
int okul_numarasi;

Büyük Harf Notasyonu | Uppercase Notation

Değişken adı tamamen büyük harflerle yazılmaktadır.

Örnek:
string ADISOYADI;
int OKULNUMARASI;

Bu makale size yardımcı olduysa lütfen başkalarınında faydalanması için paylaşmayı unutmayınız.
Bu makaleyi okuduğunuz için teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın